Fokcombinaties

We hebben een fokaanvraag gedaan bij de rasvereniging voor

Pip Puck v.’t Roetslat

en

Jarno-Eefje van Klein Elsholt.

De verwachte loopsheid is half september 2022

———————————————————————————————————